Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A1796

Centre Cultural

Inauguració del Centre Cultural de Picanya. Ciprià Císcar, Conseller de Cultura i Josep Almenar Alcalde de Picanya.
ANY 1989
CEL-AF-A1795

Centre Cultural

Inauguració del Centre Cultural de Picanya.
ANY 1989
CEL-AF-A1794

Centre Cultural

Inauguració del Centre Cultural de Picanya.
ANY 1989
CEL-AF-A1793

Centre Cultural

Inauguració del Centre Cultural de Picanya.
ANY 1989
CEL-AF-A1792

Centre Cultural

Inauguració del Centre Cultural de Picanya.
ANY 1989
CEL-AF-A1791

Centre Cultural

Inauguració del Centre Cultural de Picanya. Alcalde de Picanya Josep Almenar i Conseller de Cultura Ciprià Císcar.
ANY 1989
CEL-AF-A1790

Centre Cultural

Inauguració del Centre Cultural de Picanya.
ANY 1989
CEL-AF-A1789

Centre Cultural

Inauguració del Centre Cultural de Picanya. L'alcalde Josep Almenar.
ANY 1989
CEL-AF-A1823

Setmana esportiva

Setena setmana esportiva. Josep Almenar, Alcalde de Picanya, lliura un premi.
ANY 1989
CEL-AF-A1830

Setmana esportiva

Sèptima setmana esportiva. Lliurament de medalles per part de l'Alcalde Josep Almenar.
ANY 1989
CEL-AF-A1829

Setmana esportiva

Sèptima setmana esportiva
ANY 1989
CEL-AF-A1828

Setmana esportiva

Setmana esportiva
ANY 1989
CEL-AF-A1827

Setmana esportiva

Sèptima setmana esportiva
ANY 1989
CEL-AF-A1826

Setmana esportiva

Sèptima setmana esportiva
ANY 1989
CEL-AF-A1825

Setmana esportiva

Sèptima setmana esportiva
ANY 1989
CEL-AF-A1824

Setmana esportiva

Sèptima setmana esportiva
ANY 1989