Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A1741

CEIP Ausiàs March

CEIP-A. March
ANY 1987
CEL-AF-A1744

CEIP Ausiàs March

Gran festa final de curs. CEIP Ausiàs March
ANY 1987
CEL-AF-A1745

CEIP Ausiàs March

Gran festa final de curs. CEIP Ausiàs March
ANY 1987
CEL-AF-A1639

Curset de natació

Curset de natació.
ANY 1987
CEL-AF-A1706

Institut Enric Valor

El Conseller de Cultura de la Generalitat, Ciprià Císcar, inaugura l'Institut de Batxillerat Enric Valor.
ANY 1987
CEL-AF-A1705

Institut Enric Valor

El Conseller de Cultura de la Generalitat, Ciprià Císcar, inaugura l'Institut de Batxillerat Enric Valor.
ANY 1987
CEL-AF-A1704

Institut Enric Valor

El Conseller de Cultura de la Generalitat, Ciprià Císcar, inaugura l'Institut de Batxillerat Enric valor.
ANY 1987
CEL-AF-A1703

Institut Enric Valor

El Conseller de Cultura de la generalitat, Ciprià Císcar, inaugura l'Institut de Batxillerat Enric valor.
ANY 1987
CEL-AF-A1702

Institut Enric Valor

El Conseller de Cultura de la Generalitat, Ciprià Císcar, inaugura l'Iinstitut de Batxillerat Enric Valor.
ANY 1987
CEL-AF-A1701

Institut Enric Valor

El Conseller de Cultura de la Generalitat, Ciprià Císcar, inaugura l'Institut de Batxillerat Enric Valor.
ANY 1987
CEL-AF-A1699

Institut Enric Valor

El Conseller de Cultura de la Generalitat, Ciprià Císcar, inaugura l'institut de batxillerat Enric Valor
ANY 1987
CEL-AF-A1643

Institut Enric Valor

Esport i repòs dels alumnes del Institut.
ANY 1987
CEL-AF-A1642

Institut Enric Valor

Esport i repòs dels alumnes del Institut
ANY 1987
CEL-AF-A1641

Institut Enric Valor

Esport i repòs dels alumnes del Institut.
ANY 1987
CEL-AF-A1692

Jocs escolars

Jocs escolars. Lliura el premi Xelo Sanchis.
ANY 1987
CEL-AF-A1691

Jocs escolars

Jocs escolars
ANY 1987