Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A0290

Grup

Consuelo Mateo i Cubells (La Bora), Trinidad Moreno i Usedo, Teresa Cubells, Pilar (mare de Petón).
ANY 1925
CEL-AF-A0713

Francisco, Cayetana..

Francisco Baviera, Cayetana i Jeremías Prósper i Baviera. Casa al carrer Sant Francesc 85.
ANY 1924
CEL-AF-A1123

Desconeguts

Desconeguts
ANY 1914
CEL-AF-A0980

Jeremías Prósper

Jeremías Prósper i Garcés.
ANY 1908
CEL-AF-A1216

Ajuntament

Constitució del primer Ajuntament democràtic.
CEL-AF-A1405

CEIP Ausiàs March

Setmana Esportiva al CEIP Ausiàs March
CEL-AF-A2358

CEL-AF-A2356 - Desconeguts

Desconeguts a Llíria
CEL-AF-A1252

Església

Església
CEL-AF-A1503

Futbol

Inauguració camp de futbol. Ciprià Císcar, Conseller de Cultura.