Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A2244

Alqueria de Martí

Alqueria de Martí. Actual Convent
ANY 1931
CEL-AF-A2356

Alqueria de Martí

Alqueria de Martí. Ara Convent
ANY 1931
CEL-AF-A2357

Alqueria de Martí

Alqueria de Martí. Mª Amparo i Fernando Martí i Sanz.
ANY 1931
CEL-AF-A2352

Alqueria de Martí

Alqueria de Martí. Vista posterior.
ANY 1931
CEL-AF-A0345

Altar

Altar del Cor de Jesús, Església Parroquial. A la part de baix els Sants de la Pedra: Abdón i Senent, a ma esqerra Sant Lluis Gonzaga i a ma dreta San…
ANY 1930
CEL-AF-A0343

Escola

Mestra Dª Victoria Soda. Consuelo Escribá, Carmen Tronch, Pilar Martí i Chirivella, Amparo Barberá, Amparo Gil i Tronch, Mercedes Coll, María Almenar…
ANY 1930
CEL-AF-A2292

Tio Ramón

Magatzem del Tio Ramón el Sec.
ANY 1929
CEL-AF-A0290

Grup

Consuelo Mateo i Cubells (La Bora), Trinidad Moreno i Usedo, Teresa Cubells, Pilar (mare de Petón).
ANY 1925
CEL-AF-A0713

Francisco, Cayetana..

Francisco Baviera, Cayetana i Jeremías Prósper i Baviera. Casa al carrer Sant Francesc 85.
ANY 1924
CEL-AF-A1693

Servei MIlitar Enrique Rua

ANY 1920
CEL-AF-A1123

Desconeguts

Desconeguts
ANY 1914
CEL-AF-A0980

Jeremías Prósper

Jeremías Prósper i Garcés.
ANY 1908
CEL-AF-A1216

Ajuntament

Constitució del primer Ajuntament democràtic.
CEL-AF-A1405

CEIP Ausiàs March

Setmana Esportiva al CEIP Ausiàs March
CEL-AF-A2358

Desconeguts

Desconeguts a Llíria
CEL-AF-A1252

Església

Església