CEL-AF-A0230 - Francisca Pellicer

Francisca Pellicer
Francisca Pellicer
Francisca Pellicer i Bermell, treballant amb la filosa.