CEL-AF-A0428 - Colònia escolar

Colònia escolar
Colònia escolar
Hort d'Albinyana
Colònia escolar Picanya. Hort d'Albinyana