CEL-AF-A0661 - Carrer de l'Església

Carrer de l'Església
Carrer de l'Església
Carrer de l'Església
Carrer de l'Església engalanat en honor al Bisbe de Methimna.