CEL-AF-A1239 - Col·legi de les monges

Col·legi de les monges
Col·legi de les monges
Plaça de la Constitució
Entre altres, Consuelo Ciscar, Mª Angeles Ridaura, Maruja Almenar, Mª Carmen Nemesio.... Carmen i Pilar Ruiz. Pura Garcés i Ricart, (la xica més fadrina que porta una jaqueta de color blanc), Irene Pons , María Gomis i Cervera , Conchín Ricart i Almenar, Paquita i Encarna Planells i Císcar , Conchín Nemesio , Encarnación i Carmen Ruiz.