CEL-AF-A1536 - Plaça d'Espanya

Plaça d'Espanya
Plaça d'Espanya
Plaça d'Espanya
Obres de remodelació de la Plaça d'Espanya