CEL-AF-A1537 - Creu de terme

Creu de terme
Creu de terme
Camí de València
Remodelació de la creu de terme. Camí de València