CEL-AF-A1790 - Centre Cultural

Centre Cultural
Centre Cultural
Centre Cultural
Inauguració del Centre Cultural de Picanya.