CEL-AF-A2175 - Cant timbrat

Cant timbrat
Cant timbrat
Certamen de Cant Timbrat Villa de Picanya. Manuel Gimenez, José Serrano, Anabel López i Fernando Alvarez.