CEL-AF-A2187 - Correus

Correus
Correus
Correus. Plaça d'Espanya
Reforma de l'oficina de correus.