CEL-AF-A2225 - Escola Gavina

Escola Gavina
Escola Gavina
Commemoració 20 anys d'Escola Gavina. Rosa Serrano, Josep Almenar, ...?, Andreu Alfaro