CEL-AF-A2228 - Escola Gavina

Escola Gavina
Escola Gavina
Commemoració 20 anys de l'Escola Gavina.