CEL-AF-A2238 - Campionat d'escacs

Campionat d'escacs
Campionat d'escacs
CEIP Ausiàs March
CEIP Ausiàs March. Campionat d'escacs.