CEL-AF-A2271 - José Martí

CEL-AF-A2271 - José Martí
CEL-AF-A2271 - José Martí
José Martí i Company. President de la Penya Ciclista Tarazona.