CEL-AF-A2373 - Andrés Quesada

Andrés Quesada
Andrés Quesada
Església Parroquial
Primera Comunió. Andrés Quesada i Fernández i els seus pares