CEL-AF-A2689 - Quintos

Quintos
Quintos
Els quintos de 1938 després de menjar-se una paella cuinada per Batiste l'agutzil