Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0210

Municipalismo 1979-2019

Diversos autors/es
Informació sobre la localitat de Picanya (població, superfície, instal·lacions...) i article de Josep Almenar, alcalde de Picanya. (Pàg. 187 i 188).
ANY 2019
CEL-BI-A0069

Cartografía Esencial de la Comunitat Valenciana

Fernando Aranaz del Río / Mª Dolores Abad Moros
Col·lecció de mapes des de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat, en els quals es fa referència a Picanya.
ANY 2016
CEL-BI-A0198

Entre l'aigua i el fang-Les Riuades d'Aldaia

Francesc Martínez / Mª Pilar Sánchez Chuliá
Referència als danys ocasionats a Picanya per la riuada de 1957. (Pàg. 16). Referència a la vivenda de Domingo Valero, veí de Picanya, que es va veu…
ANY 2008
CEL-BI-A0196

La riuà que canvià València

Armando Llopis / Josep Sorribes
Referència al Projecte 4 que consistia en la desviació del Túria per a dessecar l'Albufera i que afectava a Picanya. (Pàg. 34 i 35). Referència a la …
ANY 2007
CEL-BI-A0006

Geografia Física de l'Horta Sud

Diversos autors
Referència al barranc de Picanya. (Pàg. 64). Referència a Picanya com estació meteorològica de l'Horta Sud. (Pàg. 77). Referència a la temperatura m…
ANY 2002
CEL-BI-A0021

Geografia de les comarques valencianes (Volum 3)

Vicente Sales
Informació geogràfica, demogràfica i econòmica de Picanya. (Pàg. 325)
ANY 1995
CEL-BI-A0131

Atlas Climático de la Comunidad Valenciana

A. J. Pérez Cueva
Mapa de la Xarxa d'Observatoris Meteorològics del País Valencià on apareix l'obsevatori de Picanya. (Pàg. 31). Climogrames d'algunes comarques del P.…
ANY 1994
CEL-BI-A0238

La huerta de Valencia zona sur-Estudio de geografía agraria

Eugenio L. Burriel de Orueta
Referència als municipis que integren l'Horta Sud, entre els quals es troba Picanya. (Pàg. 14). Menció a les pèrdues agrícoles ocasionades per la riu…
ANY 1971