Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0118

L'aigua a l'Horta Sud (Avaluació i gestió dels recursos hídrics)

Amparo Salazar Pérez, Josep Pons Romero, Carmen Vicent Sena.
Informació sobre la conca hidrogràfica de la zona. (Pàg. 31). Aigües l'Horta de Picanya. (Pàg. 38). Referència a les poblacions on s'han realitzat a…
ANY 2008
CEL-BI-A0049

Els Horts de tarongers de Picanya

Adrià Besó Ros
Arquitectura i paisatge de Picanya.
ANY 1999
CEL-BI-A0035

L'organització Històrica del Territori Valencià

Juan Piqueras Haba i Carme Sanchis Deusa
Estructura territorial -época romana- (Pàg. 23). Governacions forals 1307-1707 (Pàg. 41). Governacions borbòniques 1707-1812 (Pàg. 47). Divisió pro…
ANY 1992
CEL-BI-A0178

La formació de la Plana Al·luvial de València

Pilar Carmona
Mapa de l'àrea d'estudi. (Pàg. 16). Mapa d'eixos tectònics. (Pàg. 18). Mapa de topografia i drenatge. (Pàg.20). Mapa de l'esquema geomorfològic de …
ANY 1990
CEL-BI-A0166

Geografia de les terres valencianes

A. López Gómez
Referència a la importància del conreu de la taronja al terme de Picanya. (Pàg. 120). Índex toponímic de localitats on apareix Picanya. (Pàg.223).
ANY 1988
CEL-BI-A0128

La Industria en el desarrollo del área metropolitana de Valencia

Rosa Mª Jordà Borrell
Referència a Picanya com a municipi pertanyent a la Conformació Industrial de l'àrea metropolitana de València. ( Pàg. 60). Gràfica sobre la distribu…
ANY 1986
CEL-BI-A0129

L'Horta Sud. Una lectura ambiental del paisaje de la comarca

Vicent García Martínez / Josep Murcia Vidal
Foto -Moles del Molí de la Campaneta- en terme de Picanya. (Pàg. 6). Foto d'un motor en terme de Picanya. (Pàg. 8). Foto Hort de les Palmes en Pican…
ANY 1981
CEL-BI-A0041

La Huerta de Valencia - Zona Sur - Estudio de Geografía Agraria

Eugenio Burriel De Orueta
Geografia agrària. (Pàg. 15, 105, 109, 120, 123, 125, 127, 128, 135, 195, 203, 205, 219, 261, 273, 278, 301, 305, 309, 317, 327, 329, 331, 333, 391, 3…
ANY 1970
CEL-BI-A0119

Diccionario Geográfico Universal 1832 (TOMO VII)

Referència geogràfica i històrica a Picanya. (Pàg. 425).
ANY 1832
CEL-BI-A0120

Diccionario Geogràfico-Estadístico de España y Portugal 1828 (Tomo X)

Sebastián de Miñano
Referència geogràfica a Vistabella.
ANY 1828
CEL-BI-A0121

Diccionario Geogràfico-Estadístico de España y Portugal 1827 (Tomo VII)

Sebastián de Miñano
Referència geográfica a Picanya.
ANY 1827