Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0239

La Guerra de Sucesión en Valencia

José Manuel Miñana
Referència a l'Ordre dels Hospitalaris (Ordre de Malta). Ordre a la qual atorgaria Jaume I (1208-1276) l'alqueria musulmana que llavors era Picanya j…
ANY 1985
CEL-BI-A0146

Afers-fulls de recerca i pensament-1985

Diversos autors
Referència a l'arbitri del vi a l'Horta i l'Albufera on apareix el nom de la localitat de Vistabella. (Pàg. 108 i 114).
ANY 1984
CEL-BI-A0059

Historia básica de Torrent

José Manuel Iborra Lerma
Mapa on apareix el terme de Picanya junt altres municipis de la comarca. (Pàg. 13). Referènca a la distribució de la propietat als segles XVI-XVIII e…
ANY 1982
CEL-BI-A0013

La CNT al País Valencià 1936/37

Terence M. Smyth
Referència al Comité Executiu de la CNT de Picanya. (Pàg. 93).
ANY 1977
CEL-BI-A0022

Nomenclator geográfico-eclesiástico

José Sanchis Sivera
Breu història de Picanya. També s'observa informació de caire religiós. (Pàg. 341).
ANY 1922
CEL-BI-A0179

Notas útiles para escribir la historia del Reino de Valencia

Pedro Sucías Aparicio
Referència històrica existent a l'Arxiu del Regne, en el llibre del Real Justícia, en el qual s'afirma que l'escriptura de població de Torrent i Pican…
ANY 1911
CEL-BI-A0180

A las órdenes de Dios

Redacció
Article sobre l'Ordre dels Hospitalaris (Ordre de Malta). Ordre a la qual atorgaria Jaume I (1208-1276) l'alqueria musulmana que llavors era Picanya …
CEL-BI-A0250

Picanya i Paiporta: vida quotidiana als anys 30 i 40

Alumnes de tercer de BUP de l'Institut de Batxillerat de Picanya
Treball de camp realitzat pels alumnes de tercer de BUP de l'Institut de Batxillerat de Picanya, en el qual es recopilen una sèrie de dades sobre la v…