Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0287

Picanya - El nostre poble i la nostra gent

Josep Royo
Volum sobre la història gràfica de Picanya la qual podem contemplar en diversos apartats, com ara: - Cases, places i carrers. - Els dies i els treb…
ANY 1993
CEL-BI-A0012

Annals 1989-1991-Número extraordinari

Diversos autors
Referència a l'oferta d'ensenyament públic a Picanya a partir del Cens de Població de 1860. (Pàg. 43). Referència al nombre d'escoles públiques de Pi…
ANY 1991
CEL-BI-A0025

Nuestros pueblos…uno a uno

José Royo Martínez
Article sobre població i història de Picanya.
ANY 1991
CEL-BI-A0039

Evolución histórica de una institución local-El Ayuntamiento de Picanya

José Royo Martínez
Evolució històrica de l'Ajuntament de Picanya.
ANY 1991
CEL-BI-A0170

Guia informativa de serveis municipals de Picanya

Diverses àrees d'acció de l'Ajuntament de Picanya
Guia de serveis municipals que replega informació sobre neteja i fem i seguretat ciutadana, en la seua triple vessant de Policia local, trànsit i prot…
ANY 1991
CEL-BI-A0171

Quadern de neteja municipal i arreplegada de fem de Picanya

Diverses àrees d'acció de l'Ajuntament de Picanya
Quadern de treball sobre neteja municipal i arreplegada de fem a Picanya.
ANY 1991
CEL-BI-A0229

Torrens . Estudis i investigació de Torrent i comarca 1986-1987

Josep Ramon Sanchis Alfonso (director)
Dades sobre la població a Picanya al segle XIV. (Pàg. 45). Referència a José Muñoz, veí de Picanya que va actuar com a perit per a la valoració de ca…
ANY 1988
CEL-BI-A0293

Historia del Pueblo Valenciano-I

Manuel Cerdà (director)
Referència a l'exaliptre de Picanya. (Pàg. 89). Relació de les Cartes de Poblament Valencianes Medievals entre les quals trobem la de Picanya. (Pàg. …
ANY 1988
CEL-BI-A0294

Historia del Pueblo Valenciano III

Manuel Cerdà (director)
Referència a Picanya com a primer poble en demanar l'Estatut d'Autonomia per al territori valencià. (Pàg. 962).
ANY 1988
CEL-BI-A0116

Annals 1984

Magdalena Monraval Sapiña
Informació sobre la troballa d'un " Exaleiptron" (antiga forma de gerro grec). Pàg. 17.
ANY 1985
CEL-BI-A0239

La Guerra de Sucesión en Valencia

José Manuel Miñana
Referència a l'Ordre dels Hospitalaris (Ordre de Malta). Ordre a la qual atorgaria Jaume I (1208-1276) l'alqueria musulmana que llavors era Picanya j…
ANY 1985
CEL-BI-A0055

Torrens (Estudis i investigacions de Torrent i comarca. 2)

Josep Ramon Sanchis i Alfonso (director)
Estructura agrària del senyoriu de l'ordre de l'Hospital de Picanya. (Pàg.31, 34, 35, 41, 42, 43, 48, 52, 53, 56, 58, 59, 82, 85, 88, 90, 91, 92, 94…
ANY 1984