CEL-DO-A0008 - Penya ciclista

Penya ciclista
Penya ciclista
Carnet de Vicent Martí i Company.