Hemeroteca

CEL-HE-A0063

HOJA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE MONTSERRAT-PICAÑA

Des de 1933 fins a 1935