Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A2345

Hort de Montesinos

Hort de Montesinos. Contrüit l'any 1904
ANY 2014
CEL-AF-A2346

Hort de Montesinos

Hort de Montesinos. Constrüit l'any 1904. Foto Vicent Pascual.
ANY 2014
CEL-AF-A2347

Hort de Montesinos

Hort de Montesinos. Constrüit l'any 1904. Foto Vicent Pascual
ANY 2014
CEL-AF-A2432

Hort de Montesinos

Hort de Montesinos. Constrüit l'any 1904. Camí d'entrada. Foto Vicent Pascual
ANY 2014
CEL-AF-A2433

Hort de Montesinos

Hort de Montesinos. Constrüit l'any 1904. Foto Vicent Pascual.
ANY 2014
CEL-AF-A2434

Hort de Montesinos

Hort de Montesinos. Constrüit l'any 1904. Foto Vicent Pascual.
ANY 2014
CEL-AF-A2346

Manuel Giménez

Manuel Giménez. Campió mundial de Cant Timbrat.
ANY 2013
CEL-AF-A2503

Alqueria de Baix

Alqueria de Baix o de Pasteles. Foto Vicent Pascual
ANY 2010
CEL-AF-A2460

Hort Barral-Boluda

Construït cap a 1920, situat a la partida del Canyaret. Antic Hort de Coll. Foto Vicent Pascual
ANY 2010
CEL-AF-A2463

Hort Barral-Boluda

Hort Barral-Boluda ( Antic Hort de Coll). Porta d'accés a la capella. Foto Vicent Pascual
ANY 2010
CEL-AF-A2467

Hort Barral-Boluda

Hort Barral-Boluda. Antic Hort de Coll. Foto Vicent Pascual.
ANY 2010
CEL-AF-A2469

Hort Barral-Boluda

Hort Barral-Boluda. Antic Hort de Coll. Interior de la vivenda. Foto Vicent Pascual.
ANY 2010
CEL-AF-A2482

Hort Barral-Boluda

Hort Barral-Boluda. Antic Hort de Coll. Jardí. Foto Vicent Pascual.
ANY 2010
CEL-AF-A2490

Hort de Lis

Hort de Lis o de San Vicente. Foto Vicent Pascual
ANY 2010
CEL-AF-A2493

Hort de Lis

Hort de Lis. Torre mirador. Foto Vicent Pascual
ANY 2010
CEL-AF-A2494

Hort de Lis

Hort de Lis. Foto Vicent Pascual
ANY 2010