Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A2346

Manuel Giménez

Manuel Giménez. Campió mundial de Cant Timbrat.
ANY 2013