Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A1284

Casa Cultura

Inauguració de la Casa de la Cultura i Biblioteca. Alcalde: Ciprià Císcar.
ANY 1982
CEL-AF-A1282

Casa Cultura

Inauguració de la Casa de la Cultura i la Biblioteca. Alcalde: Ciprià Císcar.
ANY 1982
CEL-AF-A1283

Casa Cultura

Inauguració de la Casa de la Cultura i Biblioteca. Alcalde: Ciprià Císcar.
ANY 1982
CEL-AF-A1281

Casa Cultura

Inauguració Casa de la Cultura i Biblioteca. Alcalde: Ciprià Císcar.
ANY 1982
CEL-AF-A1280

Casa Cultura

Inauguració Casa de la Cultura i Biblioteca. Alcalde Ciprià Císcar.
ANY 1982
CEL-AF-A1279

Casa Cultura

Inauguració Casa de la Cultura i Biblioteca. Alcalde Ciprià Císcar.
ANY 1982
CEL-AF-A1278

Casa de Cultura

Inauguració Casa de la Cultura i Biblioteca.
ANY 1982
CEL-AF-A1277

Casa de Cultura

Inauguració Casa de la Cultura i Biblioteca.
ANY 1982
CEL-AF-A1326

Mural

Mural 25 d'abril a l'Avinguda de L'Horta.
ANY 1982
CEL-AF-A1327

Mural

Mural 25 d'abril a l'Avinguda de L'Horta.
ANY 1982
CEL-AF-A1289

Poliesportiu

Inauguració Poliesportiu Municipal. Alcalde: Ciprià Císcar.
ANY 1982
CEL-AF-A1295

Poliesportiu

Inauguració Poliesportiu Municipal. Alcalde: Ciprià Císcar.
ANY 1982
CEL-AF-A1293

Poliesportiu

Inauguració Poliesportiu Municipal. Alcalde: Ciprià Císcar.
ANY 1982
CEL-AF-A1292

Poliesportiu

Inauguració Poliesportiu Municipal. Alcalde: Ciprià Císcar.
ANY 1982
CEL-AF-A1291

Poliesportiu

Inauguració Poliesportiu Municipal. Alcalde: Ciprià Císcar.
ANY 1982
CEL-AF-A1290

Poliesportiu

Inauguració Poliesportiu Municipal. Alcalde: Ciprià Císcar.
ANY 1982