Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A1813

Llar dels Jubilats

Remodelació de la Llar dels Jubilats
ANY 1989
CEL-AF-A1812

Llar dels Jubilats

Remodelació de la Llar dels Jubilats
ANY 1989
CEL-AF-A1811

Llar dels Jubilats

Remodelació de la Llar dels Jubilats
ANY 1989
CEL-AF-A1810

Parc de L'Amistat

Parc de L'Amistat.
ANY 1989
CEL-AF-A1809

Parc de L'Amistat

Parc de L'Amistat.
ANY 1989
CEL-AF-A1808

Parc de L'Amistat

Parc de L'Amistat.
ANY 1989
CEL-AF-A1807

Parc de L'Amistat

Parc de L'Amistat.
ANY 1989
CEL-AF-A1806

Parc de L'Amistat

Parc de L'Amistat.
ANY 1989
CEL-AF-A1805

Parc Sanchis Guarner

Obres del Parc Sanchis Guarner
ANY 1989
CEL-AF-A1804

Parc Sanchis Guarner

Obres del Parc Sanchis Guarner
ANY 1989
CEL-AF-A1803

Parc Sanchis Guarner

Obres del Parc Sanchis Guarner
ANY 1989
CEL-AF-A1802

Parc Sanchis Guarner

Obres del Parc Sanchis Guarner
ANY 1989
CEL-AF-A1801

Parc Sanchis Guarner

Obres del Parc Sanchis Guarner
ANY 1989
CEL-AF-A1823

Setmana esportiva

Setena setmana esportiva. Josep Almenar, Alcalde de Picanya, lliura un premi.
ANY 1989
CEL-AF-A1824

Setmana esportiva

Sèptima setmana esportiva
ANY 1989
CEL-AF-A1757

Falles

Falles 1988. Ciprià Císcar i Josep Almenar.
ANY 1988