Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A0282

Escola

Costureta. Mestra, Trinidad Alabarta: Trinidad Alabarta, Cayetana Prósper, María Almenar, Teresa Planells, Narcisa Planells, Dolores Tronch i Ruiz, M…
ANY 1925
CEL-AF-A0286

Familia

Josefa Bermell i els seus néts, Rosa, Francisca i Vicente Císcar i Alejos.
ANY 1925
CEL-AF-A0284

Familia

Familia dels Frares i dels Batets rebent a la familia dels Hispanos de València.
ANY 1925
CEL-AF-A0283

Familia dels Batets

Framilia dels Batets.
ANY 1925
CEL-AF-A0293

Familia Frares i Batets

Familia dels Frares i dels Batets.
ANY 1925
CEL-AF-A0285

Familia Prósper-Baviera

Familia Prósper-Baviera.
ANY 1925
CEL-AF-A0348

Francisco Valero

Francisco Valero i Simó. Picanya 1895-1969. Advocat, Mestre d'Ensenyament i Perit Mercantil. L'any 1930, a la mort de son pare es va fer càrrec dels c…
ANY 1925
CEL-AF-A0295

Futbol

Equip de Picanya. Asseguts, Severino Tarazona i Enrique Baviera.
ANY 1925
CEL-AF-A0288

Grup

Desconeguts.
ANY 1925
CEL-AF-A0001

Grup

Purificación Garcés.
ANY 1925
CEL-AF-A0290

Grup

Consuelo Mateo i Cubells (La Bora), Trinidad Moreno i Usedo, Teresa Cubells, Pilar (mare de Petón).
ANY 1925
CEL-AF-A0294

Josefa Serrador

Josefa Serrador i Moreno (Pepica la Monsorrina).
ANY 1925
CEL-AF-A1480

Paquita Almenar i Tarazona

Paquita Almenar i Tarazona
ANY 1925
CEL-AF-A0287

Severino Ortí

Severino Ortí i Planells. Feu fortuna a Sevilla.
ANY 1925
CEL-AF-A0281

Familia

Dolores, Lucio, i Bautista Prósper i uns altres.
ANY 1924
CEL-AF-A0803

Familia Baviera

Familia Baviera.
ANY 1924