Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A2404

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF -A2406

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2405

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

ANY 1963
CEL-AF-A2407

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2408

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2409

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2411

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2412

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2413

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2414

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2415

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2416

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEl-AF-A2417

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2418

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2419

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguració del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963
CEL-AF-A2421

Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer

Inauguracio del Grupo Escolar Ramón Serrano Suñer
ANY 1963