Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A1111

Plaça Major

Plaça Major i Llar dels Jubilats.
ANY 1981
CEL-AF-A1112

Plaça Major

Plaça Major i Llar dels jubilats.
ANY 1981
CEL-AF-A1113

Plaça Major

Plaça Major i Llar dels Jubilats.
ANY 1981
CEL-AF-A1114

Plaça Major

Centre de Salut. Actual biblioteca i Centre d'estudis locals.
ANY 1981
CEL-AF-A1115

Plaça Major

Plaça Major.
ANY 1981
CEL-AF-A1116

Plaça Major

Plaça Major.
ANY 1981
CEL-AF-A1117

Plaça Major

Plaça Major i Llar dels Jubilats.
ANY 1981
CEL-AF-A0529

Festes de la Mare de Déu

Festes de la Mare de Déu de Montserrat. Alcalde Ciprià Císcar.
ANY 1980
CEL-AF-A0519

Festes de la Mare de Déu

Festes de la Mare de Dèu de Montserrat. Alcalde Ciprià Císcar.
ANY 1980
CEL-AF-A0414

Festes de la Mare de Déu

Festes de la Mare de Déu de Montserrat. Alcalde Ciprià Císcar.
ANY 1980
CEL-AF-A0413

Festes de la Mare de Déu

Festes de la Mare de Déu de Montserrat. Alcalde, Ciprià Císcar.
ANY 1980
CEL-AF-A0404

Plaça Major

Construcció de la actual Plaça Major i la LLar dels Jubilats.
ANY 1980
CEL-AF-A0896

Plaça Major

Obres de la Llar dels Jubilats, dels jardins i de les construccions addicionals.
ANY 1980
CEL-AF-A0905

Plaça Major

Obres de la Llar dels Jubilats, dels jardins i de les construccions addicionals.
ANY 1980
CEL-AF-A0333-

Ajuntament

Constitució del primer Ajuntament democràtic: Eutimio Borja, Enrique Martínez, Miguel Mora, José Rosa, Francisco Valero, Xelo Sanchis, José Prósper, J…
ANY 1979
CEL-AF-A1463

Ajuntament

Constitució del primer Ajuntament democràtic. Presideix el President de la Generalitat Josep Lluis Albiñana.
ANY 1979