Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A0623

Grup

Visita a Picanya de Maruja Silla Costa (Bordadora). Amparo, Concha i Elvira Gil, María Gomis i Cervera a la antiga Plaça de la Constitució.
ANY 1949
CEL-AF-A0608

Clavariesses de la Mare de Déu d'Agost

Les clavariesses de la Mare de Déu d'Agost acompanyades dels seus marits a la porta de Enrique Tronch al carrer Colón. José Casabán, Ismael Martínez,…
ANY 1948
CEL-AF-A0612

Clavariesses Mare de Déu de Montserrat

Francisca Ruiz, Antonia Gil i Martí, Asunción Casabán, Josefina Martínez, Vicenta Sanz, Francisca Ruiz, Amparo Bermell (clavariessa major), Teresa Alm…
ANY 1948
CEL-AF-A0537

Platja

Enrique Chardí i Biot, Elvira i Concha Gil i Gil i José Nemesio i Planells a la platja.
ANY 1948
CEL-AF-A0601

Escola

Carmen, Rosa Sanchís, Amparo Cubells, Rosa Planells, Josefina Prósper, Dª Isabel, Gloria Serrador, Francisca Baixauli, Sofía Ruiz, Emilia Brull, Jesú…
ANY 1947
CEL-AF-A0598

Festes

Clavariesses i futbolistes al camp del barranc. Partit organitzat per les clavariesses entre el Picanya i el Safranar de València. Asunción Moreno, Pr…
ANY 1947
CEL-AF-A0605

Futbol

Camp de futbol del barranc.
ANY 1947
CEL-AF-A0599

Grup

El rector Miguel García amb les xiques de Picanya a veure el Seminari de Montcada en construcció. Silvina Baviera, Amparo Sancho, María Planells, Marí…
ANY 1947
CEL-AF-A0603

Grup

Visita a les obres del seminari de Montcada.
ANY 1947
CEL-AF-A0607

Tren

Tren "El Caimán". Cayetana Baviera.
ANY 1947
CEL-AF-A1180

Carrer Colón

Carrer Colón
ANY 1946
CEL-AF-A0591

Carrer Colón

Carrer Colón.
ANY 1946
CEL-AF-A0597

Festes Sants de la Pedra

Festes Sants de la Pedra. María Gomis i Vicente Jesús i Almenar.
ANY 1946
CEL-AF-A0596

Festes Sants de la Pedra

Festes Sants de la Pedra.
ANY 1946
CEL-AF-A0585

Grup

Cayetana Prósper i Amparo Tordera al Pont Vell.
ANY 1946
CEL-AF-A0589

Grup

Alqueria Garcés: Remedios, Josefina, amiga i Rosario (germana del tio Camilo).
ANY 1946