Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A0446

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0447

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0448

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0449

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0450

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0451

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0452

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0453

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0454

Colònia escolar

Colònia escolar al'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0455

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0456

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0457

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0458

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0459

Colònia escolar

Colònia escolar al'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0460

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0461

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937