Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A0461

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0462

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0463

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0464

Colònia escolar

Colònia escolar al'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0466

Colònia escolar

Colònia escolar al'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0468

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0469

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0470

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0471

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0472

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0473

Colònia escolar

Colònia escolar al'Hort d'Albiñana.
ANY 1937
CEL-AF-A0474

Colònia escolar

Colònia escolar al'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0477

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0475

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0476

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0478

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyuana.
ANY 1937