Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A1252

Església

Església
CEL-AF-A1503

Futbol

Inauguració camp de futbol. Ciprià Císcar, Conseller de Cultura.