Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A1432

Jutjat i Recaptació

Jutjat i Recaptació.
ANY 1984
CEL-AF-A1431

Jutjat i Recaptació

Jutjat i Recaptació.
ANY 1984
CEL-AF-A1398

Ajuntament

2ª Corporació Municipal democràtica. Alcalde Josep Almenar.
ANY 1983
CEL-AF-A1397

Ajuntament

2ª Corporació Municipal democràtica. alcalde Josep Almenar.
ANY 1983
CEL-AF-A1381

Ajuntament

Constitució del 2º Ajuntament democràtic. Alcalde Josep Almenar.
ANY 1983
CEL-AF-A1380

Ajuntament

Constitució del 2º Ajuntament democràtic. Alcalde Josep Almenar.
ANY 1983
CEL-AF-A1379

Ajuntament

Constitució 2º Ajuntament democràtic. Alcalde Josep Almenar.
ANY 1983
CEL-AF-A1365

Centre Municipal de Salut

Inauguració del Centre Municipal de Salut. President Joan Lerma i alcalde Ciprià Císcar
ANY 1983
CEL-AF-A1364

Centre Municipal de Salut

Inauguració del Centre Municipal de Salut. President Joan Lerma i alcalde Ciprià Císcar
ANY 1983
CEL-AF-A1363

Centre Municipal de Salut

Inauguració del Centre Municipal de Salut. President Joan Lerma i alcalde Ciprià Císcar
ANY 1983
CEL-AF-A1362

Centre Municipal de Salut

Inauguració del Centre Municipal de Salut. President Joan Lerma i alcalde Ciprià Císcar
ANY 1983
CEL-AF-A1361

Centre Municipal de Salut

Inauguració del Centre Municipal de Salut. President Joan Lerma i alcalde Ciprià Císcar
ANY 1983
CEL-AF-A1360

Centre Municipal de Salut

Inauguració del Centre Municipal de Salut. President Joan Lerma i alcalde Ciprià Císcar
ANY 1983
CEL-AF-A1359

Centre Municipal de Salut

Inauguració del Centre Municipal de Salut. President Joan Lerma i alcalde Ciprià Císcar
ANY 1983
CEL-AF-A1358

Centre Municipal de Salut

Inauguració del Centre Municipal de Salut. President Joan Lerma i alcalde Ciprià Císcar
ANY 1983
CEL-AF-A1357

Centre Municipal de Salut

Inauguració del Centre Municipal de Salut. President Joan Lerma i alcalde Ciprià Císcar
ANY 1983