Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A0440

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0441

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0442

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0443

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0444

Colònia escolar

colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0445

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0446

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0447

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0448

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0449

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0450

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0451

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0452

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0453

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0454

Colònia escolar

Colònia escolar al'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0455

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937