CEL-AF-A0174 - Caçadors

Caçadors
Caçadors
Lliurament de trofeus de la Societat de Caçadors. Fco. Mas, Ciprià Císcar i José Prósper.