CEL-AF-A1532 - Plaça d'Espanya

Plaça d'Espanya
Plaça d'Espanya
Plaça d'Espanya
Plaça d'Espanya, obres de remodelació