Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0158

Flora i Fauna comunes de l'Horta Sud

Juan Pedro Fernández Romero / Julián Vinuesa Sánchez
Referència al discurs del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, En Ciprià Ciscar i Casaban, amb motiu de la presentació d'aquest llibre.
ANY 1987