Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0002

Llibres infantils, juvenils i didàctics en català 1979

Maria Ballester
Referència al "Llibre de Pau" del qual són autors Victòria Navarro i Alfred Ramos. (Pàg. 108).
ANY 1979
CEL-BI-A0112

Noticia de la actual población del Reyno de Valencia

Vicente Ignacio Franco
Estadística de la població del Regne de València any 1804. Referència a Picanya i Vistabella. (Pàg. 8 i 10).
ANY 1979
CEL-BI-A0019

El Pais Valenciano en el censo de Floridablanca (1787)

Josep Emili Castelló Traver
Cens Picanya 1787. (Pàg. 307).
ANY 1978
CEL-BI-A0013

La CNT al País Valencià 1936/37

Terence M. Smyth
Referència al Comité Executiu de la CNT de Picanya. (Pàg. 93).
ANY 1977
CEL-BI-A0134

Geografia de la Població Valenciana

Pere Pérez Puchal
Referència al nombre de cases de la localitat de Picanya a l'any 1646 (Pàg. 50). Referència a l'increment demogràfic de Picanya. (Pàg.80).
ANY 1976
CEL-BI-A0130

El cantonalismo en la ciudad y el Reino de Valencia

Vicente Gascón Pelegrí
Referència a l'adhesió del poble de Picanya al Cantó Valencià l'any 1873. (Pàg. 80).
ANY 1974
CEL-BI-A0041

La Huerta de Valencia - Zona Sur - Estudio de Geografía Agraria

Eugenio Burriel De Orueta
Geografia agrària. (Pàg. 15, 105, 109, 120, 123, 125, 127, 128, 135, 195, 203, 205, 219, 261, 273, 278, 301, 305, 309, 317, 327, 329, 331, 333, 391, 3…
ANY 1970
CEL-BI-A0022

Nomenclator geográfico-eclesiástico

José Sanchis Sivera
Breu història de Picanya. També s'observa informació de caire religiós. (Pàg. 341).
ANY 1922
CEL-BI-A0062

Presupuesto Municipal de Picanya año 1909

Presupost de l'Ajuntament de Picanya any 1909.
ANY 1909
CEL-BI-A0063

Presupuesto Municipal de Picanya año 1904

Presupost Municipal de Picanya any 1904
ANY 1904
CEL-BI-A0023

La Brama dels llauradors de l'Horta de València contra lo Venerable Mossen Bernat Fenollar…

Mossen Jaume Gaçull Cavaller
Brama dels llauradors de L'Horta en la qual hi ha una referència als de Picanya. (Pàg. 7).
ANY 1901
CEL-BI-A0090

Un casament en Picaña - Segon part

Francisco Palanca i Roca/Juan García Catalá
- Teatre/Sarsuela
ANY 1860