Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0121

Diccionario Geogràfico-Estadístico de España y Portugal 1827 (Tomo VII)

Sebastián de Miñano
Referència geogràfica a Picanya.
ANY 1827
CEL-BI-A0024

Noticia de la actual población del reyno de Valencia: la de sus Despoblados desde la Conquista…

Vicente Ignacio Franco
Distància en llegües de Picanya a València, així com al senyoriu al qual pertany en 1804. (Pàg. 8).
ANY 1804
CEL-BI-A0030

L'Horta Sud poble a poble (tercera part)

Anònim
Visió geogràfica, històrica i socioeconòmica de Picanya. (Pàg.248).
CEL-BI-A0152

Guia botànica de Picanya

Ana Belén Mira
Guia botànica de Picanya
CEL-BI-A0173

Descontaminació de l'Albufera (Col·lector Oest - 2ª Fase )

Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Referència al Pla de Sanejament de l'Albufera, dintre del qual es contempla la creació del Col·lector Oest i inclòs en aquest la construcció d'una Est…
CEL-BI-A0174

Condicionament del Barranc de Xiva (Torrent, Picanya i Paiporta)

Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Referència a l'acondicionament del Barranc de Xiva. (Pàg. 1, 2, i 3).
CEL-BI-A0180

A las ódenes de Dios

Redacció
Article sobre l'Ordre dels Hospitalaris (Ordre de Malta). Ordre a la qual otorgaria Jaume I (1208-1276) l'alqueria musulmana que llavors era Picanya …