Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0023

La Brama dels llauradors de l'Horta de València contra lo Venerable Mossen Bernat Fenollar…

Mossen Jaume Gaçull Cavaller
Brama dels llauradors de L'Horta en la qual hi ha una referència als de Picanya. (Pàg. 7).
ANY 1901
CEL-BI-A0090

Un casament en Picaña - Segon part

Francisco Palanca i Roca / Juan García Catalá
- Teatre/Sarsuela
ANY 1860
CEL-BI-A0089

Un casament a Picaña

Francisco Palanca y Roca /Chuan García y Catalá
Teatre / Sarsuela
ANY 1859
CEL-BI-A0119

Diccionario Geográfico Universal 1832 (TOMO VII)

Referència geogràfica i històrica a Picanya. (Pàg. 425).
ANY 1832
CEL-BI-A0120

Diccionario Geogràfico-Estadístico de España y Portugal 1828 (Tomo X)

Sebastián de Miñano
Referència geogràfica a Vistabella.
ANY 1828
CEL-BI-A0121

Diccionario Geogràfico-Estadístico de España y Portugal 1827 (Tomo VII)

Sebastián de Miñano
Referència geogràfica a Picanya.
ANY 1827
CEL-BI-A0024

Noticia de la actual población del reyno de Valencia: la de sus Despoblados desde la Conquista…

Vicente Ignacio Franco
Distància en llegües de Picanya a València, així com al senyoriu al qual pertany en 1804. (Pàg. 8).
ANY 1804
CEL-BI-A0030

L'Horta Sud poble a poble (tercera part)

Anònim
Visió geogràfica, històrica i socioeconòmica de Picanya. (Pàg.248).
CEL-BI-A0152

Guia botànica de Picanya

Ana Belén Mira
Guia botànica de Picanya
CEL-BI-A0173

Descontaminació de l'Albufera (Col·lector Oest - 2ª Fase )

Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Referència al Pla de Sanejament de l'Albufera, dintre del qual es contempla la creació del Col·lector Oest i inclòs en aquest la construcció d'una Est…
CEL-BI-A0174

Condicionament del Barranc de Xiva (Torrent, Picanya i Paiporta)

Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Referència a l'acondicionament del Barranc de Xiva. (Pàg. 1, 2, i 3).
CEL-BI-A0180

A las órdenes de Dios

Redacció
Article sobre l'Ordre dels Hospitalaris (Ordre de Malta). Ordre a la qual atorgaria Jaume I (1208-1276) l'alqueria musulmana que llavors era Picanya …