Documents

CEL-DO-A0342

Rondalla de Montcada

Patrocinat per la Caixa d'Estalvis de València, concert de la Rondalla de Montcada a la plaça de l'Església
ANY 1973
CEL-DO-A0531

Talia

Programa de l'actuació del Grup de Teatre Talia
ANY 1973
CEL-DO-A0081

Teatro Parroquial

Teatro Parroquial. Dueña y Señora y El femater de la casa
ANY 1973
CEL-DO-A0558

Dècimes

Dècimes de Norberto Cuadra
ANY 1970
CEL-DO-A0530

Talia

Relació d'obres representades pel Grup de teatre Talia
ANY 1968
CEL-DO-A0556

Recordatori

Recordatori de la primera missa solemne de D. Gabriel Castillo i Quesada
ANY 1966
CEL-DO-A0067

Dècimes

Dècimes de festa. Es solien llançar a les cavalcades.
ANY 1961
CEL-DO-A0550

Dècimes

Dècimes que es repartien a les cavalcades. Dècima homenatge a D. Vicente Serrador
ANY 1961
CEL-DO-A0548

Dècimes

Dècimes que es repartien a la cavalcada
ANY 1960
CEL-DO-A0549

Recordatori

Recordatori de la primera missa solemne de D. Miguel Ramón García i Gadea
ANY 1960
CEL-DO-A0185

Pont Vell

Dibuix realitzat per Ricardo Muñoz en 1950 del Pont Vell
ANY 1950
CEL-DO-A0094

CEL-DO-A0094 - Picanya

Facsímil de la página dedicada a Picanya en la revista "Santa Misión y Conmgreso Eucarístico" del Arciprestazgo de Torrent
ANY 1949
CEL-DO-A0106

CEL-DO-A0106 - Décimes

Décima que Pascual Ortí dedica a Jeremias Prósper, nuvi i acompanyant d'Asunción Tordera, clavariessa de la Festa de les fadrines
ANY 1949
CEL-DO-A0546

Dècimes

Dècimes que habitualment es repartien a les cavalcades
ANY 1947
CEL-DO-A0545

Dècimes

Dècimes que habitualment es repartien a les cavalcades
ANY 1946
CEL-DO-A0542

Dècimes

Dècimes que solien repartir-se a les cavalcades
ANY 1942