Documents

CEL-DO-A0099

Setmana Cultural

2ª Setmana Cultural
ANY 1981
CEL-DO-A0089

CEL-DO-A0089 - Talia

Grup de teatre Talia. Programa de má.
ANY 1980
CEL-DO-A0077

Sociedad de Aguas Potables

Sociedad de Aguas Potables Ntra. Sra. de Montserrrat de Picanya: Memoria-Ejercicio 1978-1980.
ANY 1980
CEL-DO-A0069

Teatre

Fullet informatiu
ANY 1980
CEL-DO-A0069

Teatre

Fullet informatiu
ANY 1979
CEL-DO-A0084

Teatre Talia

Teatre Talia. Pobrets pero honraets i La tía pepa Tona
ANY 1979
CEL-DO-A0132

Carnet profesional

Carnet profesional expedit pel Sindicato Profesional de Músicos Españoles a favor de Francisco Ortí i Muñoz
ANY 1978
CEL-DO-A0079

Invitació

Invitació a la recepció en honor al President del Consell del País Valencia.
ANY 1978
CEL-DO-A0100

Amas de Casa

Invitació a la conferència del Dr. Arnau
ANY 1977
CEL-DO-A0103

Real Ballet de Cámara de Madrid

Representació del Reial Ballet de Cámara de Madrid al cine Colón
ANY 1976
CEL-DO-A0083

Teatre Parroquial

Teatre Parroquial.
ANY 1974
CEL-DO-A0146

Etiqueta

Etiqueta del magatzem VIJOSA
ANY 1973
CEL-DO-A0088

CEL-DO-A0088 - Talia

Grup Talia. Programa de má
ANY 1973
CEL-DO-A0081

Teatro Parroquial

Teatro Parroquial. Dueña y Señora y El femater de la casa
ANY 1973
CEL-DO-A0145

Etiqueta

Etiqueta del magatzem de V. Casabán
ANY 1972
CEL-DO-A0148

Etiqueta

ANY 1970c