Documents

CEL-DO-A0055

Cristo de la Sang

Fullet dels Clavaris del Stmo. Cristo de la Sang.
ANY 1929
CEL-DO-A0071

Primera Comunió

Record de la Primera Comunió de Enrique Chardí i Biot
ANY 1922
CEL-DO-A0072

Sociedad Cooperativa Obrera "La Defensa De Picaña"

Nou Reglament de la Sociedad Cooperativa Obrera
ANY 1918
CEL-DO-A0074

Estatuts de la Societat "Alumbramiento de Aguas"

Estatuts de la Societat Civil "Alumbramiento de Aguas" de San José, de Picaña
ANY 1914
CEL-DO-A0056

Cartell

Cartell anunciador de la representació de l'òpera AIDA a la plaça de bous de València. Debut del tenor Salvador Alejos a València.
ANY 1912
CEL-DO-A0073

Sociedad de Trabajadores del Campo "La Agrícola"

Reglament de loa Sociedad de Trabajadores del Campo de Picanya.
ANY 1907
CEL-DO-A0057

Dècimes de festa

Dècimes de festa. Es solien llançar a les cavalcades.
ANY 1899
CEL-DO-A0058

Certificat d'Hisenda

Certificar 1
ANY 1884
CEL-DO-A0059

Contracte de compra-venda

Contracte de compra-venda
ANY 1884
CEL-DO-A0061

Escriptura de divisió de herència

Escritura 1
ANY 1871
CEL-DO-A0062

Escriptura de venda

Escriptura de venda 1
ANY 1867
CEL-DO-A0060

Certificat de baptisme

Certificat de baptisme de Juan Bautista Pasqual i Angel
ANY 1815
CEL-DO-A0070

CEL-DO-A0070 - Certificat

Certificat de la Parroquia.
ANY 1667