Documents

CEL-DO-A0059

Contracte de compra-venda

Contracte de compra-venda
ANY 1884
CEL-DO-A0061

Escriptura de divisió de herència

Escritura 1
ANY 1871
CEL-DO-A0062

Escriptura de venda

Escriptura de venda 1
ANY 1867
CEL-DO-A0060

Certificat de baptisme

Certificat de baptisme de Juan Bautista Pasqual i Angel
ANY 1815
CEL-DO-A0070

CEL-DO-A0070 - Certificat

Certificat de la Parroquia.
ANY 1667
CEL-DO-A0080

CEL-DO-A0080 - Teatre Talia

Teatre. Nelo Bacora i Qui paga el pato
CEL-DO-A0082

CEL-DO-A0082 - Representació de miracles

Representació de miracles pel Col·legi Imperial del Xiquets Orfens de Sant Vicent Ferrer