Documents

CEL-DO-A0126

Carnet UGT

Carnet de La Federación Española de Trabajadores de la Tierra de Vicente Císcar i Císcar
ANY 1936
CEL-DO-A0052

Salvador Alejos

Pàgina de l'Estampa, revista de Madrid amb un article dedicat al tenor Salvador Alejos.
ANY 1936
CEL-DO-A0068

Sociedad de Campesinos de Picaña

Relació de socis de la Sociedad de Campesinos de Picanya
ANY 1936
CEL-DO-A0053

Targeta identificativa ferroviària

Targeta identificativa ferroviària. Joaquín Alós i Roselló.
ANY 1936
CEL-DO-A0054

Aigües Potables

Estatuts de la Societat d'Aigües Potables
ANY 1930
CEL-DO-A0055

Cristo de la Sang

Fullet dels Clavaris del Stmo. Cristo de la Sang.
ANY 1929
CEL-DO-A0071

Primera Comunió

Record de la Primera Comunió de Enrique Chardí i Biot
ANY 1922
CEL-DO-A0076

Sociedad Civil Alumbramiento de Aguas de San Jaime

Estatutos de la Sociedad Civil Alumbramiento de Aguas de San Jaime
ANY 1921
CEL-DO-A0072

Sociedad Cooperativa Obrera "La Defensa De Picaña"

Nou Reglament de la Sociedad Cooperativa Obrera
ANY 1918
CEL-DO-A0074

Estatuts de la Societat "Alumbramiento de Aguas"

Estatuts de la Societat Civil "Alumbramiento de Aguas" de San José, de Picaña
ANY 1914
CEL-DO-A0056

Cartell

Cartell anunciador de la representació de l'òpera AIDA a la plaça de bous de València. Debut del tenor Salvador Alejos a València.
ANY 1912
CEL-DO-A0073

Sociedad de Trabajadores del Campo "La Agrícola"

Reglament de loa Sociedad de Trabajadores del Campo de Picanya.
ANY 1907
CEL-DO-A0130

Campana

Campana de La Sang a l'església parroquial de Picanya
ANY 1901
CEL-DO-A0123

Mapa València

Mapa de Valencia 1901
ANY 1901
CEL-DO-A0057

Dècimes de festa

Dècimes de festa. Es solien llançar a les cavalcades.
ANY 1899
CEL-DO-A0058

Certificat d'Hisenda

Certificar 1
ANY 1884