Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A2648

Plafó Urbà

Plafó ceràmic
ANY 2020
CEl-AF-A2652

Plafó urbà

ANY 2020
CEL-AF-A2640

Sant Francesc 10

Exemple d'una casa a dues mans posteriorment partida en dos de mig pati. De la casa antiga conserva finestres de doble esqueixada en planta baixa, amb…
ANY 2020
CEL-AF-A2641

Sant Francesc 12

Casa de poble a dues mans amb planta baixa i cambra, ráfec motllurat. Porta no original
ANY 2020
CEL-AF-A2635

Sant Francesc 2

Casa cantonera a dues mans construïda cap al 1890. Reixeria de ferro colat
ANY 2020
CEL-AF-A2642

Sant Francesc 20

Especial atenció a les finestres de la cambra amb brancals atrompetats i senzilla barana de ferro forjat. Ràfec format per dues fileres de rajola.
ANY 2020
CEL-AF-A2636

Sant Francesc 21

Construïda en 1925. Composició característica amb tres obertures per planta, es manifesten novetats com el balcó corregut. La decoració és eclèctica a…
ANY 2020
CEL-AF-A2643

Sant Francesc 25

Casa cantonera a dues mans construïda a partir de la dècada dels anys quaranta amb un mirador en planta alta, que ja es concep com a casa. Decoració a…
ANY 2020
CEL-AF-A2644

Sant Francesc 42

Casa de dues plantes amb balcó corregut que li dóna una imatge urbana. La façana combina la rajola vista i la maçoneria que imita a els carreus de ped…
ANY 2020
CEL-AF-A2645

Sant Francesc 54

Casa a dues mans, obra del mestre Francesc Císcar "el cebero". Empra la maçoneria per a alçar els llenços murals i deixant la rajola vista en les motl…
ANY 2020
CEL-AF-A2638

Sant Francesc 58

Façana que ens ofereix una mostra de llenguatge historicista amb un estil neorenaixentista primerenc
ANY 2020
CEL-AF-A2646

Sant Francesc 60

Façana d'estil modernista amb aplicacions de ferreria de caràcter barroc. Casa cantonera construïda entre 1920-1930
ANY 2020
CEL-AF-A2649

Sant Francesc 71

Casa construïda pel mestre d'obra Francesc Císcar "el Cebero", que mostra un interessant exemple de rajola vista, pròxima a l'estètica Déco en la sev…
ANY 2020
CEL-AF-A2650

Sant Francesc 85

Casa de poble a dues mans construïda entre 1920 i 1930. Arreplega en essència la concepció tradicional de planta baixa i andana. Decora la façana amb …
ANY 2020
CEL-AF-A2639

Sant Francesc 87

Construïda en la dècada dels 20 de segle XX, la façana és una adaptació de les solucions tradicionals a el llenguatge de l'època. Destaca l'organitzac…
ANY 2020
CEL-AF-A2606

Sant Josep, 1

Construcció de 1920. Les portes i finestres es rematen amb motllures casticistes amb elements neoplaterescs
ANY 2020