Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0273

Directorio Valenciano (Bailly-Baillière-Riera 1915)

Eduardo Riera Solanich (director)
Dades sobre Picanya: - Alcaldia, nombre d'habitants, localització i distància a altres poblacions, escoles, comerços, societats, metges... (Pàg. 712 …
ANY 1915